DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I skyg­gen af OL sky­des Vu­el­ta Es­pa­na i gang i dag, og på for­hånd er det spå­et til at bli­ve et me­get spa­en­den­de cy­kel­løb.

I hvert fald har book­ma­ker­ne vur­de­ret det til at bli­ve en ta­et af­gø­rel­se med Al­ber­to Con­ta­dor som kne­ben fa­vo­rit i om­kring tre gan­ge pen­ge­ne for­an Chris Froo­me og Nairo Qu­in­ta­na - beg­ge i od­ds mel­lem fi­re og fem.

Men spør­ger man Od­dset­spil­ler­ne, så bli­ver det Chris Froo­me, der lø­ber med tit­len. Så­le­des er 40 pro­cent af samt­li­ge ind­skud sat på sejr til ham, mens Al­ber­to Con­ta­dor trods stor po­pu­la­ri­tet i Dan­mark kun har få­et 30 pro­cent af ind­skud­de­ne.

»Froo­me vi­ste sig al­de­les su­ve­ra­en i Tour de Fran­ce, og den form reg­ner Od­dset-spil­ler­ne med, at bri­ten ta­ger med sig til Vu­el­ta­en,« forta­el­ler con­tent ma­na­ger Hans-Henrik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.