1,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er me­get sva­ert at se an­det end en ude­sejr i den­ne kamp. Thi­sted er ra­ek­kens klart bed­ste hold, og man har end­da star­tet ud med at slå to af de for­mode­de top­kon­kur­ren­ter i Od­der og Aar­hus Fremad. Vej­gaard ryk­ke­de sen­sa­tio­nelt op i 2. di­vi­sion be­gun­sti­get af et hel­digt pro­gram i op­ryk­nings­spil­let ef­ter et el­lers dår­ligt for­år i DS, og har som ven­tet få­et det me­get sva­ert. Helt ud­spil­le­de har man ik­ke va­e­ret, men har al­li­ge­vel mang­let det sid­ste for at få po­int, og der­for er sva­ert at se an­det end at Thi­sted hen­ter tre sik­re po­int i det­te op­gør.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.