2,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Swan­sea lig­ner et hold, der godt kan få det sva­ert i den­ne sa­e­son. Man har solgt pro­fi­ler som As­hley Wil­li­ams og An­dre Ay­ew uden at hen­te den for­nød­ne kva­li­tet den an­den vej, og var ik­ke uhel­di­ge med at vin­de åb­nings­kam­pen i Burn­ley. Nu er de så ble­vet sto­re fa­vo­rit­ter imod en an­den op­ryk­ker, og det er sva­ert at se dem ho­no­re­re den sta­tus. Man­ge hav­de spå­et Hull en sva­er sa­e­son, hvil­ket de sag­tens kan en­de med at få, men de vi­ste go­de tak­ter i sej­ren over Lei­ce­ster i åb­nings­kam­pen, hvor pro­ble­mer­ne vir­ke­de langt va­ek. Prøv X2.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.