De små

BT - - KOM I FORM -

Skal ba­by ’tra­e­ne’, er ba­by­svøm­ning el­ler mo­to­risk tra­e­ning en mu­lig­hed, hvor bå­de børn og fora­el­dre kan få be­va­e­get sig. Er din ba­by for lil­le til at del­ta­ge i ak­ti­vi­te­ter, er det mu­ligt at in­korpo­re­re ba­by i din egen tra­e­ning. Kan du li­de at lø­be, så tag bar­ne- el­ler klap­vog­nen med. At skub­be vog­nen gi­ver ek­stra mod­stand på tu­ren – ren bonu­stra­e­ning. Der fin­des spe­ci­el­le lø­be­vog­ne, hvis du vil lø­be langt. En an­den mu­lig­hed er at bru­ge ba­by som va­egt i styr­keø­vel­ser. Det gi­ver en ro­lig tra­e­ning, hvor den lil­le kan hyg­ge sig med at va­e­re helt ta­et på mor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.