Ak­ti­vi­te­ter:

BT - - KOM I FORM -

Der er na­e­sten frit valg – lyt til din te­e­na­ger, så får I størst suc­ces. F.eks. kan I lø­be en tur el­ler kø­re på mo­un­tain­bi­ke i sko­ven. • Styr­ke­tra­e­ning. Hja­elp hin­an­den i øvel­ser­ne og pres hin­an­den. En ven­ska­be­lig kon­kur­ren­ce f.eks. i hvor man­ge gen­ta­gel­ser af en øvel­se I kan la­ve, er mo­ti­ve­ren­de. • Va­elg en ketsjer­sport til bå­de in­di­vi­du­el fo­kus og so­ci­alt spil på tva­ers af ni­veau­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.