Do­hr­mann tavs om Mes­ser­s­ch­midts for­kla­ring

BT - - NYHEDER -

Dansk Fol­ke­par­tis med­lem af EU-Par­la­men­tet Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt står ind­til vi­de­re ale­ne med sin for­kla­ring i sa­gen om en po­li­ti­an­mel­del­se for iden­ti­tet­sty­ve­ri.

Sa­gen er en ud­lø­ber af DF’s om­dis­ku­te­re­de brug af mid­ler fra den EU-støt­te­de fond Meld.

Do­ku­men­ter fra det fran­ske in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um, som Ek­stra Bla­det frem­lag­de tors­dag, vi­ser, at bå­de par­la­ments­med­lem­met Jørn Do­hr­mann (DF) og Rik­ke Karls­son har va­e­ret med­lem­mer af le­del­sen i Meld.

De blev valgt på fon­dens ge­ne­ral­for­sam­ling til­ba­ge i novem­ber 2014, hvor in­gen af dem iføl­ge de­res eg­ne ud­sagn var til ste­de. Do­ku­men­ter­ne har Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt un­der­skre­vet.

Det har få­et Mes­ser­s­ch­midts tid­li­ge­re par­ti­fa­el­le og nu uaf­ha­en­gi­ge med­lem af par­la­men­tet Rik­ke Karls­son po­li­ti­an­meld­te ham tors­dag for iden­ti­tet­sty­ve­ri.

Fre­dag sag­de Mes­ser­s­ch­midt i et in­ter­view med TV2 News, at han har ført en ’mas­se’ sam­ta­ler om, hvor­dan DF’s med­lem­mer af Eu­ro­pa par­la­men­tet skul­le hånd­te­re de to fon­de.

Un­der­for­stå­et, at bå­de Jørn Do­hr­mann og Rik­ke Karls­son måt­te va­e­re klar over si­tu­a­tio­nen.

»Jeg har talt med Jørn (Do­hr­mann, red) her til mor­gen, og han genkal­der, at vi har haft man­ge snak­ke og mø­der, hvor det er ble­vet na­evnt,« si­ger Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt.

Usik­ker på do­ku­men­ta­tion

Han er dog ik­ke sik­ker på, at han kan frem­la­eg­ge do­ku­men­ta­tion for ind­hol­det af sam­ta­ler­ne.

»Jeg ik­ke er sik­ker på, at vi har skre­vet det ned,« si­ger Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt.

Jørn Do­hr­mann vil ik­ke be- el­ler af­kra­ef­te, om han er enig i Mor­ten Mes­ser­s­ch­midts ud­la­eg­ning.

Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt si­ger, at I har ført en ra­ek­ke ufor­mel­le sam­ta­ler om Meld- og Feld-fon­de­ne. Har I det?

»Jeg har lo­vet Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, at jeg ik­ke ud­ta­ler mig om den sag, så det gør jeg ik­ke,« si­ger Jørn Do­hr­mann til Ritzau. / ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.