Hvor sva­ert kan det va­e­re?

BT - - NYHEDER -

Hur­ti­ge­re, hø­je­re, sta­er­ke­re...

Der er dem, som me­ner, at OL først for al­vor be­gyn­der med at­le­tik­kon­kur­ren­cer­ne. I dis­se da­ge er ver­dens øj­ne ret­tet mod det olym­pi­ske sta­dion i Rio de Ja­neiro, hvor ma­end og kvin­der ka­em­per i de ae­d­le di­sci­pli­ner, som vi – om ik­ke an­det – ken­der fra idra­et­sti­mer­ne i fol­ke­sko­len.

Jeg – Se­ba­sti­an Bjer­ring Jen­sen – er 25 år, 1,98 cm

høj og ve­jer 95 kg. For­men er vel ja­evnt god, og jeg har ik­ke si­den sko­le­da­ge­ne dyr­ket at­le­tik. Hvor me­get vil Usain Bolt di­stan­ce­re mig på 100 me­ter? Hvor langt kan jeg ka­ste en ham­mer? El­ler hvor hur­tigt fly­ver jeg over for­hin­drin­ger­ne? Frem mod OLs af­slut­ning vil jeg må­le mig med de bed­ste, for: hvor sva­ert kan det va­e­re?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.