FOLKEFEST

BT - - SPORTEN -

Sø­ren Kjeld­sen er dansk fa­vo­rit, men kon­kur­ren­cen fra fle­re uden­land­ske pro­fi­ler bli­ver hård ved den år­li­ge gol­f­fest i Him­mer­land

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.