Pro­gram

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ons­dag

Kl. 07.30 Pro-am mor­gen­grup­pe Kl. 09.00 Ma­de in Den­mark Vil­la­ge åb­ner med ud­stil­ling, ak­ti­vi­te­ter, food court og me­get me­re. Ma­de in Den­mark Vil­la­ge luk­ker kl. 18. Kl. 13.00 Pro-am ef­ter­mid­dags­grup­pe, hvor bl.a. H.K.H. kron­prins Fre­de­rik, Tom Kri­sten­sen og Lars Larsen star­ter fra hul 1. Kl. 19.00 Pro-am din­ner

Tors­dag

Kl. 07.30 Før­ste run­de af Ma­de in Den­mark be­gyn­der. Kl. 09.00 Ma­de in Den­mark Vil­la­ge åb­ner. Luk­ker kl. 18. Kl. 11.00 og 15.00 David Edwards Tri­ck Golf Show på Dri­ving Ran­ge. Kl. 18-23.30 Ma­de in Den­mark Festival. Af­te­nens bands er Mi­cha­el Har­din­ger Band og Gnags.

Fre­dag

Kl. 7.30 An­den run­de af Ma­de in Den­mark be­gyn­der. Kl. 9.00 Ma­de in Den­mark Vil­la­ge åb­ner. Luk­ker kl. 18. Kl. 11.00 og 15.00 David Edwards Tri­ck Golf Show på Dri­ving Ran­ge. Kl. 18-23.30 Ma­de in Den­mark Festival. Af­te­nens bands er Djä­mes Braun og Mads Lan­ger.

Lør­dag

Kl. 8.00 Tred­je run­de af Ma­de in Den­mark be­gyn­der.

Kl. 9.00

Ma­de in Den­mark Vil­la­ge åb­ner. Luk­ker kl. 20.

Kl. 10.30

David Edwards Tri­ck Golf Show på Dri­ving Ran­ge.

Kl. 18-23.30

Ma­de in Den­mark Festival. Af­te­nens bands er Laid Ba­ck og The An­to­nel­li Or­che­stra fe­at. Ras­mus Wal­ter, Bar­ba­ra Mo­le­ko, Jo­ke­ren samt en sa­er­lig ga­est.

Søn­dag

Kl. 8.00 Fi­na­ler­un­den i Ma­de in Den­mark be­gyn­der. Kl. 9.00 Ma­de in Den­mark Vil­la­ge åb­ner. Luk­ker kl. 16. Kl. ca. 17.00:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.