Brø­let Nu er Om­rans bror død

BT - - NYHEDER -

Alep­po og lo­kal­be­folk­nin­gens li­del­ser. Fa­mi­li­en har dog na­eg­tet at for­la­de Sy­ri­en:

»Jeg har få­et man­ge til­bud om at flyg­te til Tyr­ki­et el­ler Eu­ro­pa. Men jeg vil ik­ke. Jeg vil bo i min egen by, si­ger Om­rans far, Abou Ali Daq­ne­esh, til avi­sen. Ram­te hu­set Da an­gre­bet fandt sted for nu fi­re da­ge si­den, ram­te det na­bo­hu­set, der va­el­te­de ned over fa­mi­li­ens hus. En fa­mi­lie be­stå­en­de af mor, far og fem børn. Om­ran og Ali blev ef­ter­føl­gen­de kørt til sy­ge­hu­set.

»Da hja­el­pen an­kom, for­tal­te de os, at de hav­de red­det to af mi­ne børn. Min ko­ne og mi­ne tre an­dre børn blev ef­ter­ladt på ste­det, men hav­de kun få­et min­dre ska­der,« forta­el­ler Abou Ali Daq­ne­esh, der på da­va­e­ren­de tids­punkt ik­ke kend­te til sin 10-åri­ge søns ska­eb­ne. I går blev gla­e­den så af­løst af sorg:

»Hans far er øde­lagt og trist,« forta­el­ler en sla­egt­ning.

Mens bil­le­det og vi­deo­en af Om­ran går ver­den rundt, er der in­gen bil­le­der af Ali. Det ene­ste, der er kendt, er, at han blev 10 år. Kam­pen om Sy­ri­ens na­est­stør­ste by har ind­til nu ko­stet 333 ci­vi­le men­ne­sker li­vet. Her­af er 49 børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.