Tru­e­de Silvan-kun­der med øk­se

BT - - NYHEDER -

ANHOLDELSE En mand er ble­vet på­gre­bet af po­li­ti­et ef­ter, at han tru­e­de med en øk­se i Silvan på Nør­re­bro i Kø­ben­havn. »Vi har va­e­ret de­r­in­de ved 11-ti­den og få­et fat i en psy­kisk syg mand, som nu er kom­met på et ho­spi­ta­let,« si­ger vagt­ha­ven­de ved Kø­ben­havns Po­li­ti Mi­cha­el Paul­sen.

Det var en øk­se fra for­ret­nin­gen, som den psy­kisk sy­ge mand tru­e­de kun­der­ne med, ind­til be­tjen­te­ne pa­ci­fi­ce­re­de man­den med en pe­ber­spray. Ek­stra Bla­det har talt med en kun­de i bu­tik­ken, som forta­el­ler, at det i før­ste om­gang var bu­tik­kens vag­ter, som for­søg­te at dys­se man­den ned.

»Der kom to-tre po­li­ti­bi­ler, og de var cir­ka seks mand om det. De brug­te pe­ber­spray mod ham, og man kun­ne hø­re, at øk­sen røg på gul­vet, og så ka­ste­de de sig over ham,« si­ger kun­den til Ek­stra Bla­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.