Svensk festi­val ska­em­mes igen i år af se­x­kra­en­kel­ser

BT - - NYHEDER -

En ra­ek­ke an­mel­del­ser af seksu­el­le over­greb skyg­ger igen i år over den sven­ske ung­doms­festi­val We are St­hlm.

Si­den tirs­dag, hvor festi­va­len i Sto­ck­holm be­gynd­te, har po­li­ti­et mod­ta­get i alt 38 an­mel­del­ser af seksu­el­le over­greb, op­ly­ste or­dens­mag­tent nat­ten til i går. Sid­ste år var der i alt 21 an­mel­del­ser i sam­me ka­te­go­ri.

Der er ek­stra fo­kus på sa­ger om seksu­el­le kra­en­kel­ser, ef­ter at der ved sven­ske festi­va­ler tid­li­ge­re på som­me­ren har va­e­ret om­kring 100 an­mel­del­ser af se­xover­greb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.