Rusland op­trap­per med kryd­ser­mis­si­ler

BT - - NYHEDER -

Rus­si­ske krigs­ski­be i Mid­del­ha­vet har for før­ste gang af­fy­ret kryd­ser­mis­si­ler mod mål na­er den sy­ri­ske stor­by Alep­po, hvil­ket op­fat­tes som end­nu et tegn på, at rus­ser­ne ud­vi­der en­ga­ge­men­tet i Sy­ri­en.

Op­trap­nin­gen af kam­pe og luf­tan­greb i og om­kring Alep­po, der er split­tet mel­lem en re­ge­rings­kon­trol­le­ret del og en op­rørs­kon­trol­le­ret del, va­ek­ker sti­gen­de be­kym­ring i det in­ter­na­tio­na­le sam­fund. På bil­le­det af­fy­res et mis­sil fra en rus­sisk kor­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.