Luft­foru­re­ning er va­erst in­den­dørs

BT - - NYHEDER -

Op imod 90 pro­cent af den luft­foru­re­ning, kø­ben­hav­ner­ne bli­ver ud­sat for, kan vi­se sig at stam­me fra de­res eget hjem. Det vi­ser et nyt stu­die fra Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet. For­sker­ne fik i to døgn 59 kø­ben­hav­ne­re til at ba­e­re en rygs­a­ek, der må­l­te luft­foru­re­nin­gen om­kring dem.Her­ved op­da­ge­de de, at det sa­er­ligt er mad­lav­ning og stea­rin­lys, der er er skyld i den in­den­dørs foru­re­ning. Stu­di­et un­der­stre­ger der­for vig­tig­he­den af at bru­ge em­ha­et­te og at luf­te ud der­hjem­me.

Hver fjer­de dan­sker, som be­går selv­mord, har haft en sva­er in­fek­tion på et tids­punkt i sit liv, vi­ser et nyt stu­die fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. In­fek­tio­ner for­styr­rer må­ske hjer­nen, me­ner for­sker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.