Fisk sky­der lys ud af en­den

BT - - NYHEDER -

To ny­op­da­ge­de ar­ter af dybhavs­fisk er i stand til at sky­de en ly­sen­de ud­pos­ning ud af de­res eget gat, forta­el­ler for­ske­re fra blandt an­det Grøn­lands Na­turin­sti­tut. »De sky­der sim­pelt­hen lys ud af en­de­tar­men og sen­der det ind i en stor struk­tur i bu­gen og der­ef­ter ud gen­nem pig­men­te­re­de ska­el på un­der­si­den,« forta­el­ler bi­o­log Jan Yde Poul­sen fra Grøn­lands Na­turin­sti­tut. Fi­ske­ne bru­ger for­ment­lig de for­skel­li­ge møn­stre af lys til at kom­mu­ni­ke­re med hin­an­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.