’Mit sku­e­spil er tåkrum­men­de’

BT - - TV / RADIO -

Til trods for et gla­mourøst liv som sku­e­spil­ler i Hol­lywood kan den is­ra­elsk-ame­ri­kan­ske sku­e­spil­le­rin­de Na­ta­lie Port­man sta­dig krum­me ta­e­er og bli­ve for­le­gen over sig selv.

Det af­slø­rer hun i et nyt in­ter­view med det bri­ti­ske me­die The Gu­ar­di­an. Her løf­ter den 35-åri­ge stjer­ne blandt an­det slø­ret for, at hun langt­fra er glad for at se sin egen op­tra­e­den på det sto­re hvi­de la­er­red.

»Jeg ser nor­malt kun fil­men til pre­mi­e­ren. Ef­ter­føl­gen­de ser jeg den al­drig igen. Nor­malt krum­mer jeg ta­e­er gen­nem he­le fil­men, og ha­der alt hvad jeg gør. Jo min­dre jeg er i fil­men, des bed­re er det,« si­ger Na­ta­lie Port­man til The Gu­ar­di­an.

»Jeg kun­ne al­drig fin­de på at si­ge no­get po­si­tivt om mig selv,« forta­el­ler Na­ta­lie Port­man.

’V for Ven­det­ta’-sku­e­spil­le­ren har gen­nem sin kar­ri­e­re vun­det ad­skil­li­ge pri­ser, her­i­blandt en Oscar-sta­tu­et­te for sin pra­e­sta­tion i fil­men ’Bla­ck Swan’ fra 2010.

Na­ta­lie Port­man er ak­tu­el i bi­o­graf­fil­men ’Ja­ck­ie’, som har pre­mi­e­re i 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.