A Su­per­la­ek­kert mad­brød

Med smag af hvidløg, oli­ven, to­mat, pe­sto el­ler ost. Så­dan skal et godt mad­brød va­e­re, me­ner BTs brød­ba­ger, der vil ha­ve os til at ba­ge dem selv

BT - - SØNDAG - Li­ne Fel­holt | plus@ber­ling­s­ke­me­dia.dk

lt godt brød har én ting til fa­el­les. Er du først kom­met i gang med at spi­se af det, er det sva­ert at hol­de op igen. Mad­brød er in­gen und­ta­gel­se. »Man spi­ser og spi­ser, til man er kom­met til at spi­se sig ma­et. Of­te in­den re­sten af ma­den er kom­met på bor­det. Så­dan er det med rig­tig godt mad­brød,« si­ger BTs brød­ba­ger Ni­co­lai Hal­ken Skyt­te.

De fle­ste ken­der det fra re­stau­rant­be­søg, hvor tje­ne­ren sa­et­ter brød på bor­det, som in­gen kan hol­de sig fra. Men dén op­le­vel­se kan du sag­tens gen­ska­be der­hjem­me - for ek­sem­pel na­e­ste gang du får ga­e­ster.

»Det er ik­ke sva­ert at la­ve et godt mad­brød selv. Der skal ik­ke an­det til end sur­dej, vand og mel – og så det fyld el­ler top­ping, man har lyst til,« si­ger Ni­co­lai Skyt­te.

Al­tid sprød skor­pe

Fyl­det kan va­e­re alt fra en blen­det puré af oli­ven el­ler soltør­re­de to­ma­ter og hvidløg til ost, pe­sto el­ler køb­te ta­pa­na­der af en­hver slags.

Dog er der én ting, et godt mad­brød al­tid skal va­e­re. Sprødt.

»Det skal ba­ges til den hår­de si­de, så skor­pen - ger­ne med lidt fyld på top­pen - bli­ver rig­tig sprød og kna­sen­de. Sam­ti­dig sik­rer fyl­det, at brø­d­et er så saf­tigt in­de­ni, at man na­er­mest kan vri­de det. Dén kom­bi­na­tion er helt for­ry­gen­de,« lover Ni­co­lai Skyt­te, der står bag den­ne uges op­skrift på et su­per sprødt og saf­tigt olivenbrød, som du nemt kan ba­ge der­hjem­me.

Man spi­ser og spi­ser, til man er kom­met til at spi­se sig ma­et. Of­te in­den re­sten af ma­den er kom­met på bor­det. Så­dan er det med rig­tig godt mad­brød Ni­co­lai Hal­ken Skyt­te, BTs brød­ba­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.