MIT FO­TO­AL­BUM

BT - - SØNDAG -

Jakob Ellemann-Jen­sen (f. 1973 i Hørs­holm) MF og po­li­tisk ord­fø­rer for Ven­stre, ud­dan­net er­hvervs­jurist. Han er søn af tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster Uf­fe Ellemann-Jen­sen og jour­na­list Ali­ce Vester­gaard og halv­bror til Ka­ren Ellemann. El­le­man­nJen­sen blev stu­dent fra N. Za­h­les Gym­na­siesko­le i 1992 og cand. merc. jur. fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School i 2002. Fra 2000 til 2002 ar­bej­de­de han som jurist i Pri­cewa­ter­hou­seCoo­pers og fra 2002 som chef for kon­trakt- og for­hand­lings­af­de­lin­gen i IBM Dan­mark. Si­den juli 2007 har han va­e­ret kon­cer­njurist i GN Sto­re Nord. Bor i Gen­tof­te. Tro­e­de jeg var døv

1.

Klas­sens klovn

2.

Min la­e­rer bur­de va­e­re fy­ret

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.