VM-fi­na­len 2011

BT - - OL I RIO -

DAN­MARK-FRANK­RIG 35-37, EF­TER FORL. (31-31 I ORDINAER SPILLETID): Al­le dan­ske hånd­bold­fans hu­sker Bo Spel­ler­bergs ud­lig­ning i sid­ste se­kund af den or­di­na­e­re spilletid i VM-fi­na­len i Mal­mø, som er en af de mest dra­ma­ti­ske i VMs hi­sto­rie. Hans skud mel­lem be­ne­ne på ke­e­per Thier­ry Omey­er fremtvang for­la­en­get spilletid. Dan­sker­ne hav­de mu­lig­he­der i de to gan­ge fem mi­nut­ters ek­stra tid, men sto­re per­son­li­ge fejl fra Las­se Bo­e­sen og Bo Spel­ler­berg blev dy­re, og ’Les Ex­perts’ kør­te end­nu en ti­tel i ga­ra­gen. Kam­pen blev i øv­rigt en op­vis­ning fra bå­de Mik­kel Han­sen og Ni­ko­la Ka­ra­batic, som hver isa­er score­de 10 mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.