EM-fi­na­len 2014:

BT - - OL I RIO -

DAN­MARK-FRANK­RIG 32-41: EM-fi­na­len i Boxen i Her­ning skul­le ha­ve va­e­ret den helt sto­re dan­ske tri­umf og fol­ke­fest – og sam­ti­dig sa­et­te et guld­belagt punk­tum for land­stra­e­ner Ul­rik Wil­bek, der run­de­de af i slut­run­de-re­gi på hjem­me­ba­ne. Men de fran­ske hånd­bold­pro­fi­ler smadre­de al­le fo­re­stil­lin­ger om rød­hvid fest. An­ført af en stor­spil­len­de Ni­ko­la Ka­ra­batic hav­de Frank­rig kva­er­net sig i fi­na­len, og her vi­ste al de­res gul­d­ru­ti­ne og klas­se sig, da de fra start over­mat­che­de dan­sker­ne bå­de fy­sisk og men­talt. Kam­pen blev en lang pin­sel for bå­de lands­hol­det og til­sku­er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.