Spil­for­stå­el­se:

BT - - OL I RIO -

Ni­ko­la Ka­ra­batic er i sam­men­lig­nin­gen med Mik­kel Han­sen ik­ke li­ge så spek­taku­la­er at se på, men man skal ik­ke ta­ge fejl: Der sid­der en hi­sto­risk god hånd­bold­hjer­ne i den fran­ske krop. Of­fen­sivt er hans sam­spil med Sor­hain­do på stre­gen et ek­sem­pel på hans hånd­bold­be­ga­vel­se – og det sam­me er hans man­ge nøg­le­ak­tio­ner i for­sva­ret. Han er helt over­ord­net al­tid ex­cep­tio­nel god til at ta­ge tem­pe­ra­tu­ren på kam­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.