Skud:

BT - - OL I RIO -

Mod­sat Mik­kel Han­sen er Ni­ko­la Ka­ra­batic’ skud lidt me­re for­ud­si­ge­ligt, men det er sta­dig så kraft­fuldt, at det hol­der høj ef­fek­ti­vi­tet. Det ses of­te ved, at mod­stan­der­ne tror, de har få­et ta­ck­let Ka­ra­batic fa­er­dig, men så får han al­li­ge­vel sendt bol­den i mål. Fransk­man­den er dog ef­ter­hån­den me­re spilsty­rer end skyt­te, og han fy­rer ik­ke ka­no­en af så of­te som tid­li­ge­re i kar­ri­e­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.