Be­tyd­ning for hol­det:

BT - - OL I RIO -

Frank­rig har fle­re stren­ge at spil­le på end Dan­mark, for­di de har fle­re in­di­vi­du­a­li­ster, som kan af­gø­re kam­pe­ne på egen hånd. Men i et vir­var af ver­dens­klas­se er Ka­ra­batic sta­dig vin­de­ren over dem al­le, og det er ham, der får bol­den i hån­den og man­dat til at tra­ef­fe be­slut­nin­ger­ne, når det spid­ser til. Han er le­de­ren, de an­dre kig­ger hå­be­fuldt på i de af­gø­ren­de si­tu­a­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.