Men­tal styr­ke:

BT - - OL I RIO -

In­tet vir­ker til at kun­ne slå Ni­ko­la Ka­ra­batic ud. I de mest ner­vepi­r­ren­de si­tu­a­tio­ner ta­ger han an­sva­ret. Hver gang. Det skal ik­ke for­stås på den må­de, at han ik­ke kan la­ve fejl. Det kan han. Det gjor­de han og­så i slut­nin­gen af den gy­ser­se­mi­fi­na­le mod Tys­kland, men det en­der na­e­sten al­tid med, at Ka­ra­batic’ hold vin­der de ta­et­te af­slut­nin­ger. Det er ik­ke til­fa­el­digt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.