Anet­te Hof­f­mann

BT - - OL I RIO -

TID­LI­GE­RE LANDSHOLDSSPILLER, OL GULD I 1996 OG 2000. Jeg tror, at Dan­mark vin­der. For nu kan de slap­pe helt af, og de er ik­ke un­der pres, for­di de er un­der­tip­pe­de. Så det hand­ler om at spil­ler­ne ta­ger det som en op­le­vel­se og gør alt, hvad de kan. Det er jo ham­mer­flot, det de har op­nå­et ind­til nu. Så selv­om de har en dår­lig sta­ti­stik imod fransk­ma­en­de­ne, så kan de spil­le fri­gjort. Så jeg tror på dansk sejr, selv­om det selv­føl­ge­lig bli­ver sva­ert.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.