Ti­na Bøt­tzau

BT - - OL I RIO -

TID­LI­GE­RE LANDSHOLDSSPILLER, OL GULD I 1996 OG 2000. Skal det va­e­re med hjer­nen, så tror jeg, at Frank­rig vin­der. Men skal det va­e­re hjer­tet, så bli­ver det Dan­mark. Og det kan la­de sig gø­re. Men det kra­e­ver, at al­le spil­ler op til de­res al­ler­bed­ste. Ser man på kam­pen mod Po­len, så skal fløj­spil­ler­ne bed­re ind i kam­pen, så spil­let kan bre­des ud. Og jeg tror på det, for de har før va­e­ret un­der­tip­pe­de og al­li­ge­vel rendt med sej­ren. Men vi kan ik­ke nø­jes med, at det kun er Mik­kel Han­sen, der top­per. En­kelt­pra­e­sta­tio­ner kan ik­ke gø­re det ale­ne, det skal va­e­re kol­lek­ti­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.