Erik Ve­je Ras­mus­sen

BT - - OL I RIO -

EN AF BOLSJEDRENGENE FRA OL-LANDS­HOL­DET I 1984. I DAG CHEFTRAENER I ÅRHUS HÅNDBOLD Det er en spa­en­den­de kamp, som jeg gla­e­der mig til at se. Hvis Dan­mark skal vin­de den kamp, så skal man prø­ve no­get nyt. Vi har haft sva­ert ved få styr på de­res for­svar. Det kan jo va­e­re, at man skal spil­le 7 mod 6, det er det, der er op­pe i ti­den li­ge nu. Ik­ke he­le kam­pen, men no­get af den. Vi har en pa­en mu­lig­hed for at vin­de, men man bli­ver nødt til at ta­ge nog­le chan­cer. Jeg sy­nes, det har va­e­ret flot håndbold med hur­tigt spil mel­lem Mor­ten Ol­sen, Mi­cha­el Dam­gaard og Mik­kel Han­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.