Car­sten Haurum

BT - - OL I RIO -

MED VED OL I 1980 OG 1984 Jeg tror, at Frank­rig vin­der fi­na­len, de er ba­re go­de. De­res bag­ka­e­de er skra­em­men­de. Men i en OL-fi­na­le er al­le nervø­se, og nu og da sker der ting, som man ik­ke reg­ner med. Dan­sker­ne skal prø­ve at over­ra­ske fransk­ma­en­de­ne. Der er er for­skel­li­ge for­mer for stra­te­gisk-tak­ti­ske red­ska­ber, som man kan bru­ge, man kan ek­sem­pel­vis da­ek­ke med et me­get of­fen­sivt for­svar. Nog­le gan­ge kan man aen­dre mo­men­tet på den må­de. Hvis man ba­re spil­ler mod Frank­rig, som man ple­jer, så en­der kam­pen nok og­så, som den ple­jer – med en fransk sejr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.