NYT FRA Eu­ro­pas liga­er

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

GUARDIOLAS CITY I FRONT MED STORSEJR

Der er sto­re for­ven­tin­ger til Man­che­ster City, ef­ter den span­ske tra­e­ner­stjer­ne Pep Gu­ar­di­o­la har over­ta­get ma­na­ger­po­sten. I går tog hol­det et nyt skridt mod at ind­fri dem, da Sto­ke hjem­me blev kørt midt over 4-1 tak­ket va­e­re to mål fra Ser­gio Agüero og to mål kort før slut­fløjtet fra Gu­ar­di­o­la-ind­kø­bet No­li­to.

»Jeg ved, hvor go­de de her spil­le­re er. Jeg er en hel­dig fyr, for spil­ler­nes kva­li­tet her er fan­ta­stisk,« ro­ste den span­ske ma­na­ger, som igen hav­de sendt Joe Hart ud på ba­en­ken.

Hart har få­et at vi­de, at han er vel­kom­men til at fin­de en ny klub.

Sej­ren be­ty­der, at City ef­ter to run­der nu fø­rer Pre­mi­er Le­ague for­an Uni­ted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.