DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter en gy­ser af di­men­sio­ner spil­le­de Dan­mark sig i OL­fi­na­len ef­ter for­la­en­get spilletid mod Po­len.

Nu gaelder det så Frank­rig i fi­na­len, som og­så måt­te ud i en me­get ta­et af­gø­rel­se, før de var klar til fi­na­len, da det af­gø­ren­de mål mod Tys­kland faldt få se­kun­der før slut­fløjtet.

Spør­ger man book­ma­ker­ne, bør der dog ik­ke bli­ve den sto­re spa­en­ding om ud­fal­det i fi­na­len. Frank­rig er nem­lig me­get stor fa­vo­rit til at lø­be med sej­ren al­le ste­der.

Så­le­des er Dan­ske Spil li­ge nu med hø­je­ste od­ds på Frank­rig med 1,43 el­ler 1,35 på at lø­be med guld­me­dal­jer­ne, mens guld til Dan­mark kan spil­les til od­ds 3,50 fle­re ste­der – med an­dre ord vil det va­e­re no­get af en over­ra­skel­se, hvis Dan­mark sny­der de dob­bel­te for­sva­ren­de olym­pi­ske me­stre og sør­ger for den an­den dan­ske guld­me­dal­je ved OL.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.