1 ,75

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter det skuf­fen­de pre­mi­e­re­ne­der­lag i Ski­ve, har Fre­de­ri­cia rejst sig flot og ik­ke tabt de ef­ter­føl­gen­de tre kam­pe. Spil­let har og­så va­e­ret gan­ske fint i pe­ri­o­der, og der­for skal man ha­ve go­de chan­cer for po­int i Hjør­ring. Vend­sy­s­sel har nem­lig slet ik­ke få­et det til at fun­ge­re i den­ne sa­e­son, hvor mas­ser af per­son­li­ge fejl har ko­stet dyrt. Man har godt nok hen­tet Tho­mas Dal­gaard, men ef­ter lang tid uden spilletid er han na­ep­pe en ge­vinst på den kor­te ba­ne. Vend­sy­s­sel kan i hvert fald ik­ke ba­e­re så klar en fa­vo­rit­sta­tus, som de er kø­ren­de for ti­den. Spil X2.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.