2 ,18

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Over­ra­skel­sen kan nemt lu­re her. So­cie­dad vir­ker sta­er­ke­re end i sid­ste sa­e­son og er nor­malt sva­er at slå på Ano­e­ta. Man mø­der et Re­al Madrid-hold, som er hårdt ramt af ska­der i sa­e­son­star­ten. På den kon­to mang­ler man Cri­sti­a­no Ro­nal­do, Pepe, Luka Mod­ric og Ka­rim Ben­ze­ma, og selv om man selv­føl­ge­lig sta­dig har man­ge klas­se­spil­le­re, er det al­li­ge­vel en klar sva­ek­kel­se af hol­det. Man le­ve­re­de hel­ler ik­ke no­gen stor ind­sats i Su­per Cup mod Se­vil­la, hvor man var me­get ta­et på at ta­be, så der bør va­e­re god va­er­di i at gå imod Re­al Madrid i den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.