20 kom­men­ta­rer

BT - - DEBAT -

HUN HAR RET Flem­m­ing Laur­sen Jeg gi­ver Got­fred­sen fuld­sta­en­dig ret. Det er ret ir­ri­te­ren­de at skul­le skrue ned for ly­den, for­di et par kom­men­ta­to­rer, age­rer tå­ge­horn. Det vil kla­e­de bå­de dem og be­gi­ven­he­den, at kom­men­ta­to­ren gea­re­de lidt ned. TAG EN LYKKEPILLE Benja­min Holste­broe Jeg sy­nes må­ske, Got­fred­sen skul­le ta­ge en lykkepille og la­de va­e­re med at va­e­re så sur. Det er dej­ligt, at man har nog­le kom­men­ta­tor, der bra­en­der for det, de snak­ker om. HVAD MED GUNNAR NU? René Chri­sten­sen Har hun hørt om Gunnar ’Nu’ Han­sen? Al­le­re­de den­gang blev be­gej­string for­mid­let gen­nem mi­kro­fo­nen. Hvis hun ik­ke har no­get at gå op i, skul­le hun se­ri­øst over­ve­je at få en hob­by. BLIV ENDELIG VED Per­nil­le Ne­der­by Han­sen Det er jo kom­men­ta­to­rer­ne, der gør det sjovt at se OL, fod­bold og hvad det nu el­lers måt­te va­e­re. De gør jo én selv helt stolt af de dan­ske at­le­ter. Det er kun dej­ligt, at de vi­ser så me­get gla­e­de og be­gej­string. Bliv endelig ved med at »ska­be jer som små børn«. MÅ MAN NU IK­KE JUBLE? Rolf Ni­el­sen Må man ik­ke juble? Det er da net­op en del af kom­men­ta­to­rer­nes job at le­ve sig ind i det, der sker. Sport er fø­lel­ser, og man skal sgu da ba­re gå amok og rå­be og skri­ge alt det, man vil, når man har vun­det. Uan­set om man er kom­men­ta­tor el­ler ej. Hvad er det for no­get dansk jan­te­lovspis med, at man skal be­her­ske sig? BUR­DE TØJLE SIG Mo­gens Mei­er Juble? Jo, ger­ne. Men man kan da for po­k­ker tøjle sig en smu­le. Hun har ret. Det er ble­vet for hyste­risk – til ti­der na­e­sten skra­em­men­de. PATTEBØRN Hen­rik El­holm Det er en af de få gan­ge, hvor jeg er fuld­sta­en­dig enig med Sø­ri­ne. Det er fuld­sta­en­dig kval­men­de at hø­re voks­ne men­ne­sker, der op­fø­rer sig som pattebørn. HUN KAN BA­RE SLUKKE Ena Hen­rik­sen Hvis sog­ne­pra­e­sten ik­ke kan tå­le lidt be­gej­string, må hun slukke for tv og ra­dio. Det er la­en­ge si­den, man har hørt så surt et op­stød. FORSTOKKET Ir­me­lin Jør­gen­sen En pra­est som hen­de er net­op grun­den til, at jeg ik­ke er med­lem af fol­kekir­ken. Så forstokket og bed­re­vi­den­de. Jeg ny­der den fan­ta­sti­ske da­ek­ning og jub­ler med. OVERGEARET Jo­hn E. Pe­ter­sen Hun har ret. Hånd­bold­kom­men­ta­tor Tho­mas Kristensen er til ti­der helt ude af kon­trol og som et lil­le barn. Der er ik­ke ta­le om, at man ik­ke må ud­tryk­ke gla­e­de, men det kan vir­ke en anel­se overgearet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.