Kam­mer OL- kom­men­ta­to­rer over, når dan­sker­ne vin­der me­dal­jer?

BT - - DEBAT - la­es he­le ar­tik­len på bt.dk

»Det er sja­el­dent char­me­ren­de at op­le­ve voks­ne men­ne­sker kam­me fuld­sta­en­digt over, som om de var små børn. Det er et sta­die, man bør ha­ve til­ba­gelagt som vok­sen, så man ik­ke sid­der på lands­da­ek­ken­de fjern­syn og rå­ber og skri­ger, som var man et lil­le barn,« me­ner Sø­ri­ne Got­fred­sen.

Kom­men­ta­to­rer­ne stjal fo­kus, da svøm­me­ren Per­nil­le Blu­me vandt guld. Det me­ner sog­ne­pra­est Sø­ri­ne Got­fred­sen Fo­tos: Jens Nør­gaard Lar­sen/As­ger La­de­fo­ged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.