OLIVENBRØD MED HVIDLØG

BT - - SØNDAG - Kil­de: Ni­co­lai Hal­ken Skyt­te, brød­ba­ger

(2 stk.)

Dej: 4 dl koldt vand 1 dl sur­dej 8 g ga­er 15 g salt 500 g hve­de­mel 200 g gra­hams­mel

Fyld:

200 g oli­ven 5 fed hvidløg

Så­dan gør du:

Dag 1: Rør ga­e­ren ud i vand og sur­dej. Tilsa­et hve­de­mel, gra­hams­mel og salt. AElt dej­en godt sam­men, til dej­en er blød og ela­stisk. Kom dej­en i en olies­murt bøt­te med låg og sa­et den på køl til na­e­ste dag. Dag 2: Blend oli­ven og hvidløg til puré. Vend dej­en ud på et mel­drys­set bord og tryk den for­sig­tigt ud til en rek­tan­gel, der er ca 40x30 cm. For­del oli­ven-hvid­løgs­puré over he­le dej­en. Fold nu for­sig­tigt dej­en sam­men som en rou­la­de og del den i 2 styk­ker. Vend snit­tet opad og tryk brø­d­et let ned. For­del evt. og­så lidt fyld oven­på brø­d­et, in­den det ba­ges. Lad brø­d­e­ne ha­e­ve en ti­mes tid her­ef­ter. Bag dem ved 250 gra­der i ca. 25-30 min., til de er flot­te og mørk­gyld­ne.

NI­CO­LAI SKYTTES HVEDESURDEJ

1. Bland 1 li­ter vand med 600 gram sten­for­ma­let hve­de­mel godt sam­men i en skål (sten­for­ma­let mel fås f.eks. i Coop-bu­tik­ker).

2. Lad sur­dej­en stå i stu­et­em­pe­ra­tur i en boks el­ler skål med løst låg, så der kan kom­me luft ind til sur­dej­en. Så dan­ner den ma­el­ke­sy­re­bak­te­ri­er. I kø­le­ska­bet dan­ner den ed­di­ke­sy­re­bak­te­ri­er og bli­ver alt for sur.

3. Rør i din sur­dej 1-2 gan­ge om da­gen. Ef­ter fi­re da­ge skal du ha­el­de halv­de­len af din sur­dej ud og fri­ske den op med en helt ny po­r­tion sur­dej. Det he­le rø­res godt sam­men.

4. Lad sur­dej­en stå til na­e­ste dag. Den skal nu ha­ve en let syr­lig duft og va­e­re bob­len­de. En god sur­dej er mild og blød, let ha­e­vet og rund i duf­ten. Nu er den klar til brug.

5. Du kan al­tid te­ste, om der er liv i din sur­dej ved at se, om den er vok­set i skå­len. Hvis ik­ke, er sur­dej­en for sur el­ler ik­ke mo­den nok. Er den for sur – snus til den - så ha­eld halv­de­len af sur­dej­en ud og frisk op med en halv po­r­tion ny sur­dej. Hvis den ik­ke er mo­den, så lad den stå en dag el­ler to me­re.

6. Gem lidt sur­dej, hver gang du har bagt, og frisk den først op 2-3 ti­mer før, du skal bru­ge den igen. Sur­dej­en kan maks. stå i to da­ge uden at bli­ve fri­sket op, el­lers bli­ver den alt for sur el­ler råd­ner.

7. Jo me­re du bru­ger og ar­bej­der med din sur­dej, des bed­re bli­ver den. Find en cy­klus, hvor sur­dej­en bli­ver brugt of­te og bli­ver fri­sket op med ja­ev­ne mel­lem­rum og ik­ke ba­re står en uge uden at bli­ve brugt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.