Fra 122 ki­lo til

Åre­lang fejl­me­di­ci­ne­ring be­tød, at Ma­ja Graae tog 60 ki­lo på. Nu er de smidt, og i går gen­nem­før­te hun sin an­den iron­man

BT - - NYHEDER -

FORVANDLING hun stry­ge før­ste punkt fra li­sten – hun hav­de tabt 60 ki­lo.

Der­ef­ter fulg­te et ma­ra­ton­løb, og sid­ste år gen­nem­før­te Ma­ja Graae sin før­ste iron­man i en­gel­ske Bolt­on. Al­le tre mål var nå­et.

Og i går greb hun chan­cen for at gen­nem­fø­re en iron­man på dansk grund, da hun sam­men med na­e­sten 3.000 an­dre delt­og i Iron­man Co­pen­ha­gen. ’Al­drig gi­vet mig det blik’ Ma­ja Graa­es forvandling er en fan­ta­stisk forta­el­ling, men hun hav­de ik­ke kun­net skri­ve iron­man på cv’et, hvis det ik­ke var for hen­des per­son­li­ge tra­e­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.