Sven­sker sa­et­ter ny re­kord

BT - - NYHEDER -

RE­KORD Det var en sven­sker, der i går løb med sej­ren ved iron­man-sta­ev­net i Kø­ben­havn – den så­kald­te KMD Iron­man Co­pen­ha­gen. Pro-tri­at­le­ten Pa­trik Nils­son sat­te ik­ke ba­re sta­ev­ne­re­kord – for­an de man­ge til­sku­e­re langs ru­ten i Kø­ben­havn sat­te han med ti­den 7 ti­mer, 49 mi­nut­ter og 18 se­kun­der og­så den fem­te­hur­tig­ste tid i ver­den no­gen­sin­de.

An­den- og tred­je­plad­sen gik til hen­holds­vis bri­ti­ske Will Clar­ke og Fa­bio Var­val­ho fra Bra­si­li­en. Der var in­gen dan­ske­re blandt de fem bed­ste. Fa­vo­rit blev num­mer syv Den ty­ske for­hånds­fa­vo­rit og in­de­ha­ver af na­est­hur­tig­ste tid i ver­den, An­dreas Ra­e­lert, lå la­en­ge til en plads på po­di­et, men ty­ske­ren gik ned på lø­bet og slut­te­de som num­mer syv.

Den tid­li­ge­re re­kord i Kø­ben­havn stod dan­ske Hen­rik Hyl­de­lund for. Dan­ske­ren gen­nem­før­te i 2014 i ti­den 8 ti­mer, 3 mi­nut­ter og 39 se­kun­der.

Hos kvin­der­ne vandt dan­ske Katrine Meld­gaard i ti­den 9 ti­mer, 37 mi­nut­ter og 53 se­kun­der. I mod­sa­et­ning til her­rer­ne stil­le­de in­gen af de kvin­de­li­ge del­ta­ge­re op som pro­fes­sio­nel­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.