’’ ’’

BT - - DEBAT -

Når justitsministeren an­gri­ber dan­ske­re, der ta­ler med sto­re ord om de sik­ker­heds­ma­es­si­ge kon­se­kven­ser af år­ti­ers fejl­slag­ne ud­la­en­din­gepo­li­tik, er der gå­et kuk i de­mo­kra­ti­et.

Per­nil­le Ver­mund

Sø­ren Pind frem­sa­et­ter en spe­ci­fik kri­tik, men und­la­der sfinks­ag­tigt at sa­et­te adres­se på. Den slags plat ko­ket­te­ri er vir­ke­lig ener­ve­ren­de – hvis man er stor nok til at frem­sa­et­te en kon­kret kri­tik af nog­le spe­ci­fik­ke »ek­semp­ler«, bør man og­så va­e­re stor nok til at sa­et­te adres­se på.

Mik­kel An­der­s­son

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.