’Ver­dens va­er­ste zoo’ luk­ker og sluk­ker

BT - - NYHEDER -

Dy­re­par­ken Khan Yo­u­nis i Ga­za­stri­ben er ble­vet luk­ket per­ma­nent, skri­ver Sky News.

Par­ken med til­nav­net ’ver­dens va­er­ste zoo’ luk­ke­de for pu­bli­kum i 2014, men nu op­gi­ver eje­ren en­de­gyl­digt at genåb­ne den.

Om­kring 200 dyr, hvoraf man­ge gen­nem ti­den er ble­vet inds­mug­let fra Egyp­ten, er sul­tet ihjel si­den kri­gen mel­lem Is­ra­el og Ha­mas for to år si­den.

15 af de dø­de dyr, her­i­blandt en ti­ger, en lø­ve og en chim­pan­se, blev i ste­det ud­stop­pet.

Omsta­en­dig­he­der­ne i Ga­za­stri­ben gør, at den zoo­lo­gi­ske ha­ve ik­ke la­en­ge­re ’har mu­lig­hed for at gi­ve dy­re­ne no­get som helst’, si­ger ejer Mo­ham­mad Ewe­da til Sky News.

Iføl­ge or­ga­ni­sa­tio­nen Four Paws bli­ver skild­pad­der, en emu og an­dre af par­kens dyr nu kørt til et red­nings­cen­ter for dyr i Jor­dan.

Ha­vens ti­ger har få­et et nyt hjem i et dy­re­in­ter­nat i Syd­afri­ka.

En an­den zoo­lo­gisk ha­ve i Ga­za­stri­ben er og­så ramt af de sva­e­re ti­der. Den har tid­li­ge­re ty­et til at ma­le stri­ber på ha­vens ae­s­ler for at få dem til at lig­ne ze­bra­er./ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.