Irak hen­ret­ter 36 ef­ter mas­sa­kre på 1.700 re­k­rut­ter

BT - - NYHEDER -

Irak hen­ret­te­de i går 36 ma­end ved ha­eng­ning, ef­ter at de var ble­vet dømt for at stå bag sunni­mus­li­mers mas­sa­krer på hund­red­vis af mi­li­ta­e­re re­k­rut­ter i 2014, op­ly­ser iraki­ske re­ge­rings­kil­der.

Ved mas­sa­kren na­er Tik­rit blev op mod 1.700 re­k­rut­ter bort­ført og der­ef­ter dra­ebt. Is­la­misk Stat har ta­get skyl­den for mas­sa­kren, som har få­et nav­net ’Spei­cher-mas­sa­kren’ ef­ter den ba­se, hvor­fra re­k­rut­ter­ne blev bort­ført.

De iraki­ske myn­dig­he­der har frem­skyn­det hen­ret­tel­ser­ne ef­ter et blo­digt bom­be­an­greb i Bag­dad i sid­ste må­ned, hvor over 300 men­ne­sker blev dra­ebt - det hø­je­ste dødstal ved en en­kelt bom­be i Bag­dad no­gen­sin­de.

Man­ge af ofre­ne ved Spei­cher-mas­sa­kren kom fra Dhiqar provin­sen, hvor der over­ve­jen­de bor shi­amus­li­mer.

»Man­ge sla­egt­nin­ge til ofre­ne for mas­sa­kren over­va­e­re­de hen­ret­tel­ser­ne. De råb­te ’Gud er størst’. De var gla­de for at dis­se men­ne­sker dø­de, si­ger Dawood.

Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal har i hår­de to­ner kri­ti­se­ret Iraks sy­ste­ma­ti­ske brug af døds­straf. Der skal i år va­e­re ble­vet ud­ført over 136 hen­ret­tel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.