Kul­tur ’Dan­mark er det smuk­ke­ste land’

BT - - KULTUR -

Sig nav­net ’Fol­ke­klub­ben’, og bil­le­der af aku­sti­ske gu­i­ta­rer, fa­el­les­san­ge og langt hår pop­per op. Det bil­le­de er bå­de rig­tigt og for­kert. Rig­tigt, for­di folkpop­trio­en Fol­ke­klub­bens san­ge er dybt for­ank­re­de i dansk kul­tur­hi­sto­rie. For­kert, for­di der ik­ke er me­get hip­pie over for­san­ger Kjartan Ar­n­grim, som BT mø­der i hans og hu­stru­ens ko­lo­ni­ha­ve­hus ta­et på Sja­e­lør Sta­tion.

Solen skin­ner, Kjartan Ar­n­grims syv må­ne­der gam­le søn Bror sid­der på sin fars arm, der er kaf­fe på bor­det og solsor­te­ne kan hø­res fra ha­ven. Na­bo­ens hund kig­ger for­bi og hil­ser kort, in­den den lø­ber vi­de­re. Det bli­ver ik­ke me­get me­re dansk.

»Da vi be­gynd­te i 2011, kald­te al­le grup­per sig no­get i stil med ’Co­cai­ne Ad­di­cts’. Vi vil­le ger­ne ha­ve et navn, der sig­na­le­re­de no­get varmt – og dansk,« si­ger Kjartan. Ryg­tet løb i for­vej­en ’Slå fl­int’, der ud­kom­mer på fre­dag, er et al­bum, der vi­ser grup­pen fra man­ge si­der. Som al­tid er mu­sik­ken spa­ek­ket med re­fe­ren­cer fra na­er og fjern. Tit­len er f.eks. lånt fra Klaus Rif­b­jerg. Me­lo­di­øs fol­kepop, der vil de­bat­te­re. Sam­ti­dig er der et par me­get flot­te ka­er­lig­heds­san­ge.

Med me­re end 500 kon­cer­ter på ba­gen er Fol­ke­klub­ben det band, der har op­t­rå­dt mest i Dan­mark i 2010er­ne. Grup­pen har li­ge af­slut­tet en psy­ki­a­tri-tur­né sam­men med

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.