Dan­mark slut­ter på 15 me­dal­jer

BT - - OL I RIO - /ritzau/

Si­mon An­dreas­sen, der var sid­ste dan­sker i ak­tion ved OL ud over hånd­bold­her­rer­ne, for­må­e­de ik­ke at vin­de me­dal­je i ma­en­de­nes mo­un­tain­bi­ke­løb på OLs sid­ste­dag.

Gul­det i ma­en­de­nes mo­un­tain­bi­ke­løb blev vun­det af ver­dens­meste­ren Ni­no Schur­ter. 18-åri­ge Si­mon An­dreas­sen slut­te­de i sin før­ste OL-del­ta­gel­se som num­mer 34, én plads for­an lan­de­vejs­stjer­nen Pe­ter Sa­gan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.