Ney­mar blev til ja­mar

BT - - OL I RIO -

GULDHELT Ney­mar fik ik­ke den bed­ste start på OL. Bar­ce­lo­na-pro­fi­len fik dog det sid­ste ord, da han af­gjor­de fi­na­len mod Tys­kland og sik­re­de Bra­si­li­en OL-guld i fod­bold for før­ste gang. Ef­ter 1-1 i ordinaer spilletid måt­te Bra­si­li­en og Tys­kland ud i for­la­en­get spilletid, og da det ik­ke ka­ste­de scor­in­ger af sig, skul­le der straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce til.

Her spar­ke­de ver­dens­stjer­nen gul­det hjem og ju­bel­fe­sten i gang. Ney­mar score­de og­så Bra­si­li­ens mål i ordinaer tid på di­rek­te fris­park.

Ef­ter fi­na­le­sej­ren var det da og­så en op­stemt Ney­mar, der sat­te få ord på sin be­drift.

»Det her er no­get af det bed­ste, der er sket i mit liv. Nu må de (kri­tik­ker­ne, red.) ae­de de­res ord igen,« lød det iføl­ge AFP fra den bra­si­li­an­ske an­fø­rer.

Bra­si­li­en ind­led­te med to 0-0-kam­pe, før bra­si­li­a­ner­ne slog Dan­mark 4-0. På vej mod fi­na­len score­de Ney­mar ef­ter 15 se­kun­der i se­mi­fi­na­len mod Hon­du­ras det hur­tig­ste mål i OL-hi­sto­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.