Ny dansk VM-ti­tel i ori­en­te­rings­løb

BT - - SUPERLIGA -

Den dan­ske suc­ces fort­sa­et­ter ved det igang­va­e­ren­de VM i ori­en­te­rings­løb.

Dan­mark vandt i går VMguld i sprints­ta­fet­ten for­an Schweiz og Sve­ri­ge – og der­med for­sva­rer den dan­ske sta­fet tit­len fra i fjor, hvor det og­så blev til guld.

Al­le­re­de lør­dag sik­re­de Ma­ja Alm den før­ste dan­ske guld­me­dal­je ved ver­dens­mester­ska­ber­ne, da hun vandt på den in­di­vi­du­el­le sprint.

Ma­ja Alm var og­så en del af den dan­ske sta­fet. Det var Ma­ja Alm, der løb sid­ste­tu­ren, ef­ter at de tre øv­ri­ge dan­ske lø­be­re – Ce­ci­lie Klys­ner, Tue Las­sen og Sø­ren Bo­bach – på de tre før­ste tu­re hav­de lagt grund­la­get for den flot­te, dan­ske tri­umf.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.