Ri­is mi­ster dansk stor­ta­lent

BT - - SUPERLIGA -

Cy­kel­ryt­te­ren Mads Würtz Sch­midt, som er re­ge­ren­de U23-ver­dens­me­ster i en­kelt­start, skal i 2017 og 2018 kø­re for Ka­tusha, op­ly­ser det rus­si­ske stor­hold i en pres­se­med­del­el­se. Han skif­ter fra Vir­tu Pro Ve­lo­con­cept, som Bjar­ne Ri­is net­op er ble­vet sponsor for.

»Det­te er vir­ke­lig en drøm, der går i op­fyl­del­se. Li­ge fra be­gyn­del­sen føl­te jeg, at jeg ik­ke med det sam­me skul­le un­der­skri­ve ef­ter min ver­dens­mester­ti­tel. Det var godt at ven­te et år me­re,« si­ger Mads Würtz Sch­midt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.