LANGSKUDDET

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mil­li­onga­ran­tien er til­ba­ge på Tips13 om lør­da­gen i takt med, at de en­gel­ske kam­pe er til­ba­ge på pro­gram­met.

Men lør­da­gens kupon skul­le vi­se sig sa­er­de­les sva­er. Fak­tisk så sva­er, at slet in­gen for­må­e­de at ram­me de 13 rig­ti­ge tip­s­tegn, og der­med er der ja­ck­pot ud over mil­li­onga­ran­tien på na­e­ste lør­dags Tips13-kupon.

Det var spe­ci­elt kupo­nens øver­ste kamp, som vold­te tip­per­ne pro­ble­mer. Li­ver­pool var kupo­nens tred­je­stør­ste fa­vo­rit, men tab­te alt­så no­get over­ra­sken­de 0-2 til Burn­ley, hvil­ket ko­ste­de man­ge tip­pe­re dyrt.

Den na­est­stør­ste fa­vo­rit på kupo­nen var QPR over Pre­ston, men og­så her tab­te stor­fa­vo­rit­ten, og så be­tød det min­dre, at kupo­nens stør­ste fa­vo­rit, Tot­ten­ham, for­må­e­de at be­sej­re Crystal Pa­la­ce.

Kupo­nens sva­er­hed un­der­stre­ges af, at blot tre tip­pe­re for­må­e­de at ram­me 12 rig­ti­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.