1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der bør va­e­re lagt op til mål i den­ne kamp. Co­lin Todd har sta­dig ik­ke fun­det op­skrif­ten til en sta­bil de­fen­siv for Es­b­jerg, og selv om det selv­føl­ge­lig hja­el­per, at må­l­mand Jep­pe Højb­jerg er med igen ef­ter OL, mang­ler man mod­sat ru­ti­ne­re­de Jesper Jør­gen­sen på grund af en ska­de. Of­fen­sivt be­gyn­der det dog at se bed­re ud, og her gaelder det et OB-hold, der og­så har va­e­ret bedst of­fen­sivt. Med An­ders K. Ja­cob­sen og Ras­mus Fester­sen har man to fryg­te­de vå­ben, mens de­fen­si­ven sta­dig gi­ver for man­ge chan­cer va­ek. Gå ef­ter mindst tre mål.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.