2,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Va­len­ci­as sid­ste sa­e­son var helt mis­lyk­ket, og spe­ci­elt Mestal­la var langt­fra no­gen uind­ta­ge­lig fa­est­ning med blot seks sej­re i 19 kam­pe til va­er­ter­ne. Nu har man så solgt sin bed­ste spil­ler i An­dre Go­mes, og selv om der er kom­met en mas­se nye folk til, vir­ker spe­ci­elt hol­dets de­fen­siv dår­lig, og man har da og­så luk­ket mål ind i samt­li­ge tra­e­nings­kam­pe. Las Pal­mas var et af de bed­ste hold ef­ter de tre sto­re i an­den halv­del af sa­e­so­nen og har for­må­et at hol­de sam­men på det me­ste af hol­det, så man skal ha­ve go­de chan­cer for po­int i det­te op­gør.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.