Phan­ta­sti­ske Phelps

BT - - OL I RIO -

MI­CHA­EL PHELPS HAV­DE indstil­let kar­ri­e­ren ef­ter OL i Lon­don i 2012, men han kom til at sav­ne svøm­nin­gen, og der­for genop­tog han kar­ri­e­ren i 2014 og indstil­le­de sig­te­kor­net på end­nu en om­gang OL-suc­ces i Rio. Der var dog tvivl om, hvil­ken for­fat­ning al­le ti­ders mest vin­den­de OL-at­let vil­le duk­ke op i. Men den tvivl blev hur­tigt eli­mi­ne­ret. Med fem guld­me­dal­jer og en en­kelt sølv­me­dal­je i bas­si­net ban­ke­de Mi­cha­el Phelps sin olym­pi­ske me­dal­je­to­tal op på svim­len­de 28 - for­delt på 23 guld, tre sølv og to bron­ze. Der­for var den ame­ri­kan­ske guld­del­fin i den grad ’talk of town’ i den olym­pi­ske by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.