Bolt, dan­se­re og re­kor­der

BT - - OL I RIO -

HURTIGLØBEREN FRA JA­MAI­CA er den stør­ste hi­sto­rie, uan­set hvor han be­fin­der sig. Det gaelder og­så til OL, hvor han ik­ke var sen til at stja­e­le showet. Det gjor­de han med et no­get apar­te pres­se­mø­de, hvor der var DJ, co­ck­tails og sam­ba­dan­se­re til at føl­ge ham ud. Al den virak fulg­te han op på at­le­tiks­ta­dio­net, hvor Bolt hen­te­de en så­kaldt ’tre­b­le-trip­le’. Han vandt nem­lig for tred­je OL i tra­ek tre guld­me­dal­jer (dog med det for­be­hold, at Nes­ta Car­ter i øje­blik­ket un­der­sø­ges for do­ping-snyd, og det kan på­vir­ke Bolts me­dal­je­høst).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.